มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเต็มวัน ผู้นำในด้านที่เกี่ยวข้องกับอินฟราเรด มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเต็มวัน พบกับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพของคุณ

 Talking Signs Academy

Sunday Workshops

  09:00 AM- 12:00 PM

ความรู้เกี่ยวกับรังสีอินฟราเรด

13:00 PM- 15:00 PM

อินฟราเรดกับการควบคุมน้ำหนัก

Monday Workshops

  09:00 AM- 12:00 PM

ความแตกต่าง เตาแก๊สธรรมดา กับ เตาแก๊สอินฟาเรด

13:00 PM- 15:00 PM

หลักการทำงานเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

Tuesday Workshops

  09:00 AM- 12:00 PM

ประเภทของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

13:00 PM- 15:00 PM

หลักการการทำงานของเซ็นเซอร์อินฟราเรด

Wednesday Workshops

  09:00 AM- 12:00 PM

พิพิธภัณฑ์และการประยุกต์ใช้มรดกของภาพ 3 มิติแบบดิจิตอล

13:00 PM- 15:00 PM

ข้อมูลเมตาบนเว็บและโปรโตคอล

Thursday Workshops

  09:00 AM- 12:00 PM

การวิเคราะห์ความต้องการของระบบสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ

13:00 PM- 15:00 PM

เป้าหมายเพื่อการศึกษาทางเว็บที่มีประสิทธิภาพ

Friday Workshops

  09:00 AM- 12:00 PM

อินฟราเรดกับภาวะไตวายเรื้อรัง

13:00 PM- 15:00 PM

อินฟราเรดกับการขับถ่ายสารพิษโลหะหนัก

Saturday Workshops

  09:00 AM- 12:00 PM

อินฟราเรดกับการบรรเทาอาการปวดเมื่อย

13:00 PM- 15:00 PM

อินฟราเรดกับความดันโลหิตสูง