การเลือกซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด มีปัจจัยอะไรบ้าง

Infrared thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดสามารถวัดอุณหภูมิของวัตถุได้โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงเพราะวัตถุมีพลังงานที่แผ่กระจายรอบตัว ทุกอย่างที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์ (-273.15 ° C / -459.67 ° F) จะปล่อยพลังงานอินฟราเรด ยิ่งมีความร้อนมากขึ้นพลังงานอินฟาเรดที่เปล่งออกมาก็มากขึ้นเท่านั้น อุปกรณ์ประกอบด้วยระบบออปติคอลเครื่องตรวจจับและหน่วยประมวลผล พลังงานอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากวัตถุที่จะวัดจะถูกรวบรวมโดยระบบออปติคอลและผ่านไปยังเครื่องตรวจจับที่แปลงพลังงานอินฟราเรดให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า สัญญาณเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนในหน่วยประมวลผลลงในการวัดอุณหภูมิ

ข้อพิจารณาประการแรกสำหรับผู้ที่คิดจะซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดควรคำนึงถึงช่วงอุณหภูมิที่ต้องการจะวัด ในเครื่องแต่ละตัวจะมีขีดจำกัดแตกต่างกันออกไป ดังนั้นจะต้องเลือกซื้อให้ถูกกับงานที่จะใช้ไม่งั้นค่าของตัวเลขที่ได้จะไม่เที่ยงตรง ร้ายสุดก็คืออ่านค่าไม่ขึ้นกันเลยทีเดียว อย่างในเครื่องไพรอมีเตอร์แบบดั้งเดิมถูกออกแบบมาให้วัดอุณภูมิของพื้นผิววัตถุในช่วงอุณภูมิที่สูงมากๆ ซึ่งในการกลับกันเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีในการวัดพื้นผิวที่มีความเย็นจัดได้เช่นกัน

ในเครื่องวัดแบบอินฟาเรดโดยทั่วๆ ไปที่วางขายกันในตลาดจะมีความสามารถในการวัดอุณภูมิเริ่มต้นในช่วงประมาณ -50 ° C ถึง 500 ° C (-58 ° F ถึง 932 ° F) แต่สำหรับรุ่นสูงๆ ที่มีราคาแพงจะใช้วัดได้ตั้งแต่ 1,000 ° C องศากันเลยเชียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อว่าต้องการนำไปใช้งานแบบไหนหลักการทำงานของอินฟาเรดก็ง่ายๆ ว่าด้วยวัตถุในแต่ละชนิดนั้นจะมีแผ่รังสีอินฟาเรดไม่เท่ากัน เช่นชนิดของพื้นผิว อย่างเหล็ก อโลหะ วัตถุโปร่งแสง และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะมีผลต่อปริมาณพลังงานอินฟราเรดที่ปล่อยออกมา การแผ่รังสีนั้นหมายถึงประสิทธิภาพที่วัสดุเปล่งหรือดูดซับพลังงานอินฟราเรด

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อความถูกต้องของการอ่านค่าจากเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดคืออัตราส่วนระยะห่างระหว่างจุด (D / S Ratio) อัตราส่วนนี้คือขนาดของพื้นที่ที่จะวัดตามระยะทาง กล่าวอีกนัยหากวัตถุที่ถูกวัดอยู่ห่างออกไปเรื่อยๆ วงของการแผ่รัศมีอินฟาเรดก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นตามไปด้วย หากอยู่ใกล้ขึ้นวงก็จะเล็กลง ดังนั้นจะต้องใช้ระยะห่างที่ถูกต้องกับขนาดวัตถุ จึงจะได้ค่าที่สัมพันธ์กัน และถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องเลือกซื้อเครื่องวัดที่มีระบบ D/S Ratio ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมได้ นอกจากนั้นก็คือในเรื่องของประกันและวัสดุที่ใช้ผลิต ก็เลือกกันตามแต่ใจชอบ