เครื่องที่ใช้ในการวัดความเร็วรอบคืออะไร


สำหรับอุปกรณ์ที่สามารถหยิบนำมาเลือกใช้ในการวัดความเร็วด้วยการแสดงเชิงค่ามุมต่างหรือที่เรียกได้ว่าความเร็วของเพลาที่หมุน (ส่วนใหญ่จะเป็นเพลาหมุนของเครื่องมือในงานอุตสาหกรรมต่าง หรือ เครื่องมือที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับวัดความเร็วรอบของการหมุนที่ระบุตามช่วงเฉพาะของเวลา) เครื่องมือนี้ถูกเรียกว่า เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer เป็นอุปกรณ์ที่แสดงค่าความเร็วของการหมุนในแต่ละรอบต่อวินาทีของอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการแสดงถึงการปฏิบัติในรอบของการหมุน อย่างเช่นการหมุนรอบเพลาข้อต่อ ในการเหวี่ยงของรถยนต์ ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนรอบการหมุนต่อนาที เพื่อแสดงถึงความเร็วของรถที่จะทำการหมุนในช่วงระยะเวลาต่อรอบนั้นๆ อย่างเช่น AE-86 มีความเร็วรถหมุนรอบสูงสุด 9,000RPM คือ หมุน 9,000 รอบภายใน 1 นาที  ยิ่งรถยนต์ที่มีจำนวน RPM สูงมากๆก็จะทำรอบความเร็วได้สูงมากเช่นกัน ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในลักษณะงานประเภทแบบนี้ หรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่า การวัดค่าความเร็ว โดยปัจจุบันเครื่องมือวัดความเร็วรอบ เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงระยะปลอดภัยและระยะอันตรายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นตัวเลขดิจิตอล อ่านค่าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ถึงการใช้แรงมวลของการเหวี่ยงให้มวลต่างๆหมุนขึ้นเพื่อเพิ่มรอบความเร็ว และ ตรวจสอบความเร็วของเครื่องยนต์ รอบหมุนสายพาน ระบุปรับเปลี่ยนความถี่และแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์จากการตรวจสอบรอบของเครื่องในแต่ละครั้ง

เครื่องวัดรอบความเร็วมีหลายประเภทให้เลือกใช้งานด้วยกันหลายชนิด และ ยังนิยมนำมาใช้อย่างแพร่หลายอีกด้วย ได้แก่

  1. แม่เหล็กหมุนเพลา สำหรับการวัดความเร็วเชิงมุม
  2. เครื่องวัดไฟฟ้า สำหรับการสร้างสลับกระแสเพื่อหมุนวัตถุในการสร้างแสงสว่าง
  3. เครื่องมือวัดความเร็วรอบเลเซอร์อินฟราเรด นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานตามแต่เทคนิคของพื้นที่หรือหน่วยงานนั้นๆจะเลือกนำไปใช้ ซึ่งมีความปลอดภัยสูงและยังใช้งานง่าย ที่สำคัญยังสามารถใช้งานได้จากระยะไกล ความสั่นอย่างหนาแน่นของลำแสงเลเซอร์กับองค์ปรกอบต่างๆ สะท้อนกับวัตถุ และ แสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขดิจิตอลบนหน้าจอ LCD
    1. ใช้งานด้านเทคนิคทางการแพทย์ haematachometer เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบความเร็วของเลือด  ในหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำมีลักษณะคล้ายกับกังหัน และ ประมาณการไหลเวียนของเลือดเพื่อนำเอาความมาวินิจฉัยโรคต่างๆ อย่างเช่น การอุดตันของเส้นเลือด
    2. ใช้งานเทคนิคทางด้านรถยนต์ เป็นเครื่องวัดความเร็วอุปกรณ์จักรกล และ ถูกใช้งานเป็นปกติซึ่งอาจจะมากที่สุดในโลกโดยการแสดงค่าเป็น RPMs เพื่อการตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์ในการจุดประกาบไฟเพื่อให้รถยนต์สามารถขับเครื่องไปได้ และ ไม่ให้มีการหมุนรอบของเครื่องยนต์ในอัตราที่สูงมากจนเกินไป ซึ่งเครื่องมีต่างเหล่านี้จะมีบนรถยนต์รุ่นใหม่แทบทุกคัน
    3. ใช้งานเทคนิคทางด้านเครื่องบิน เป็นเครื่องวัดความเร็วอุปกรณ์จักรกลเช่นเดียวกันกับรถยนต์แต่ความแตกต่างกันคือจะใช้เป็นมาตรสำหรับวัดความเร็วของใบพัดเครื่องบินโดยเครื่องวัดใบพัดเครื่องบินนั้นจำเป็นที่จะแสดงผลค่า RPMs ได้สูงกว่ารถยนต์ ซึ่งการตรวจสอบนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเครื่องบิน ในการดูรอบความเร็วที่แตกต่างของใบพัด ว่ามีปัญหาต่อการนำเครื่องบินขึ้นหรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.